Danışmanlıklarımız

Vuslat Şifahanesi aile danışmanlığı hizmeti ile evlilik öncesinde kişilerin yani damat ve gelin adaylarının yönlendirilmesi, her iki tarafında ebeveynlerinin kendi aralarındaki ve çocuklarla olan ilişkilerin dengelenmesi, evlilik sürecinde veya herhangi bir sebepten dolayı yürümeyen evliliklerde ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde kişiler ile çalışmaktadır.
Aileyi bir sistem olarak kabul ederek ailenin bir bütün olarak ele alınmasını ve sorunların çözümünü de aileyle iş birliği içinde gerçekleştirmektedir. 
Bireylerin sorunu, içinde bulunduğu aile sisteminden yola çıkılarak değerlendirilir birey sorunlu olarak tanımlanmaz, bunun yerine aile sistemindeki sorunlar tespit edilir.
Danışmanlığın temel amacı bireylerle sağlıklı bir aile yapısına ulaşmak, kişilerin sorun çözme ve baş etme stratejilerinde gelişim ve iyileşme sağlamaktır.
Vuslat Şifahanesi bireysel danışmanlık sürecinde çocuk, genç ve yetişkinlerle çalışmaktadır.
Gençleri yaşadıkları çevreyle bir bütün olarak ele alır ve değerlendirir, güçlü noktalarına odaklanarak daima iyilik hallerine ulaşmalarını hedefler.