Test Belgeleri – PDF

Aşağıdaki test, ne gibi olayların sizde stres meydana getirebileceğini ve sizin bununla nasıl başa
çıkabileceğinizi belirlemek için hazırlandı. Vereceğiniz kesin doğru veya kesin yanlış yanıtlar
yoktur. Bu test bir teşhis koymak amacıyla değil, yalnızca sizin hayatınızda bir denge kurmanıza
yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

PDF-Dosyaları

Bireysel Sistem Analizi  (Türkçe)
Persönliche Entwicklungs Analyse   (Almanca)