Zaman Çizgisi – Time Line

Zaman Çizgisi Uygulaması Nedir?

1985’te, Tad James, M.S., Ph.D., uzun yıllar NLP ve Hipnoterapi Master Eğitmeni olarak çalıştıktan sonra, insanların zamanı nasıl kodladıkları üzerine çalışarak Time Line™ (Zaman Çizgisi) Terapisi adlı bir tedavi yöntemi ortaya çıkardı.

http://www.nlpcoaching.com/Tad02small.jpg

Aslında “Zamanın akışı” sözü ilk defa Aristo’nun Fizik IV adlı kitabında geçmişti, William James daha 1890’da “çizgisel hafıza”dan bahsediyordu. Son olarak, NLP’nin kurucuları, Richard Bandler ve John Grinder, bu kavramı 1970’lerin sonlarında incelediler.

Dr. James, içsel hafıza depolanması sistemi kavramını bir adım ileri götürerek çok kısa bir sürede kalıcı ve uzun süreli bir dönüşüm oluşturan teknikler tasarladı. Bu güçlü Time Line Uygulaması teknikleri davranışlarda hızlı, etkili ve uzun vadeli değişimler yapmak için tercih edilen metotlar haline geldi.

Zaman çizgimiz, bilinçaltımızın zamanı nasıl kodlayıp hafızamızda sakladığının metaforik bir açıklamasıdır.

Geçmiş bir anıyla, gelecek hayali arasındaki farkı bilmemizi sağlar.

Değerlerimiz ve inançlarımız, hatıralarımız, iyi ve kötü kararlarımız burada toplanır ve dünyayla nasıl ilişki kurduğumuzu belirler.

Bu uygulama, bir özne grubunun etrafında hatıralarımızı nasıl depoladığımızı, hedef belirlemede ve zaman yönetiminde zamanı nasıl algıladığımızı, zamanın neden bazılarının lehine ve bazılarının aleyhine işlediğini ortaya koyar ve bir zaman çizgimiz olduğu keşfini yapmamızı sağlar.

Zaman Çizgisi Teknikleri’ni kullanılarak kişi artık, olumsuz duygulardan ve sınırlayıcı kararlardan hızla kurtulabilir. Ve kişinin geçmişindeki belirgin problemleri çözüme kavuşturarak hızlı ve kalıcı sonuçlar almamızı sağlar.