Aile danışmanlığı seansları, aileyi oluşturan bütün bireyleri kapsamaktadır.

Aile Danışmanlığı; aileyi oluşturan bireylerin, aile içerisinde yaşadıkları sorunları; evlilik, ayrılık ve boşanma süreçleri sırasında çocuklarla ve aileyle ilgili bireysel veya bireyler arasında yaşanan problemlerin çözülmesini sağlayan, yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayan kişidir. Aile Danışmanı bu süreç kapsamında;

◉ Yakın ve geniş aile çevresindeki diğer bireylerle yaşanan ilişkilere dayalı sorunlar

◉ Ailenin yaşam dönemlerine uygun yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı

◉ Ailenin, sağlık, ekonomi, beslenme gibi yaşam kalitesinin etkileyen diğer tüm yaşamsal konuları kapsamaktadır.

◉ Aile danışmanlığı seansları, aileyi oluşturan bütün bireyleri kapsamaktadır. Olası durumlarda aileye dış etkide bulunan büyükanne ve büyük baba gibi akrabaların da görüşleri dinlenir. Böylelikle sorunlar birey bazlı değil bütünsel bir bakış açısı ile ele alınır.

◉ Çalışma Alanlarımız; Aile Çatışmaları, İlişkisel temel ihtiyaçlar, Çiftlerin iletişim problemleri, Ailede Sorun Çözme yolları, Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik), Boşanma Süreci ve Çocuk, Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek, Çiftlerde Uzlaşma Problemi, Duygusal eksiklik, Evliliğe Hazırlık, Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı, Evlilikte İletişim Sorunları (İş – Özel Hayat Arasındaki)

Randevu Talebi

Online randevu sistemimizi kullanarak tüm danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir ve randevu talebi oluşturabilirsiniz.