Eğitim ve Öğrenci Danışmanlığı sayesinde; öğrenci sınav kaygısını yönetebilmeyi, motivasyonunu arttırmayı, doğru hedef belirlemeyi, üreticiliğini kullanmayı, öğrenme sürecini nasıl daha başarılı bir şekilde gerçekleştireceğini öğrenir.

Eğitim ve Öğrenci danışmanlığı, okul döneminde öğrencinin içsel potansiyelini keşfetmesi, kendini tanıması, çalışma becerisi kazanmasını aynı zamanda kendini geliştirmesi yolunda rehberlik eden ve bu sayede başarı potansiyelini ortaya çıkmasını sağlayan bir danışmanlık hizmetidir.

  • Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,
  • Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek,
  • Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek,
  • Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek,
  • Bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak,
  • Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek,
  • Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak,
  • Kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak,
  • Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak,
  • Bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

Randevu Talebi

Online randevu sistemimizi kullanarak tüm danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir ve randevu talebi oluşturabilirsiniz.